#32 | Een verdwenen wereld onder de Noordzee | Luc Amkreutz

Begin met luisteren

In deze podcast vertelt archeoloog Luc Amkreutz over Doggerland: “Een enorm, vrijwel onontdekt, verdronken landschap voor onze kust, waar bijna een miljoen jaar bewoning door mens(achtig)en heeft plaatsgevonden. Een afgedekt landschap, waar ook organisch materiaal nog vrijwel intact in de bodem zit en om die reden een van de allerbelangrijkste archeologische vindplaatsen van Europa.”

Amkreutz neemt ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van deze archeologische schatkamer, vanaf de tijd dat de eerste mensachtigen, en later ook de Neanderthalers, er via de rivieren en kustlijnen van Europa terecht kwamen, tot zo’n 8 duizend jaar geleden, toen het gebied definitief onder de Noordzee verdween.

Hij schets een levendig beeld van hoe dit landschap voortdurend veranderde, van ijzige steppen tijdens de intense ijstijden, tot voedselrijke wetlands in de korte, warme periodes ertussen. Een gebied dat doorkruist werd door machtige rivieren, en wat door de rijke flora en fauna uiteindelijk ook voor mensen een fijne plek was om te vertoeven.

Het is een inspirerend verhaal over een zeldzaam stuk erfgoed, wat we goed moeten beschermen. Maar het is vooral een reminder dat ook ons landschap geen stabiel decor is. Dat we met een dynamische, levende omgeving te maken hebben, waarmee we moeten leren meebewegen en waar we zorg voor moeten dragen.

Heb je zelf een archeologische vondst gedaan op het strand? Ga naar Oervondstchecker