#33 | Magie, tovenaars en geesten van allerlei slag | Sándor Chardonnens

Begin met luisteren

In deze podcast neemt historisch letterkundige Sándor Chardonnens ons mee in de dagelijkse praktijk van tovenaars in de vroegmoderne tijd: “Dat zijn mensen die iets voor elkaar willen krijgen wat op een normale manier niet kan en dan bovennatuurlijke toegang tot bijvoorbeeld geesten gebruiken om de werkelijkheid te manipuleren.”

Chardonnens legt uit hoe hogere, rituele magie, dus magie met woorden, symbolen en objecten, lang vooral bedreven werd door monniken, nonnen en bisschoppen. En hoe de reformatie het monopolie van de kerk verbrak en ervoor zorgde dat het gebruik van magische rituelen democratischer werd.

Ook doet hij uit de doeken waarvoor tovenaars zoal werden ingehuurd en hoe zij te werk gingen. Hij benadrukt daarbij dat rituele magie, in tegenstelling tot volksmagie met kruiden, vaak een lange voorbereiding vereist en toegang tot specifieke kennis en resources.

Verder maakt het gesprek duidelijk hoe onze vooroordelen over wetenschap en religie ons vaak in de weg zitten om magie serieus te nemen en te (willen) begrijpen. En hoe het wetenschappelijk onderzoek hiernaar ons steeds meer dwingt om kritisch te reflecteren op ons eigen denken over wetenschap en hoe de wereld werkt.