Wouter Hanegraaff

#7 | Hermetische spiritualiteit | Wouter Hanegraaff

Begin met luisteren

In deze podcast neemt Wouter Hanegraaff ons mee in de wereld van de Hermetica, een verzameling teksten die hun oorsprong hebben in Egypte in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling en waarin het hermetische pad wordt beschreven voor het bereiken van gnosis: de ware aard van de werkelijkheid en van onszelf. Wouter legt uit hoe het hermetische denken verschilt van ons westerse denken, maar ook hoe dit westerse denken ons er jarenlang van heeft weerhouden om de spirituele kant van de Hermetica te zien: “Het gaat niet alleen om griekse filosofie, maar voor een belangrijk deel ook om egyptische religie en mystiek.” Hij benadrukt dat deze westerse interpretatie komt door de manier waarop er binnen de geesteswetenschappen onderzoek wordt gedaan (de hermeneutiek) en bespreekt in dit kader belangrijke denkers als Derrida en Gadamer.