Theo Claassen

#8 | De esoterie van water | Theo Claassen

Begin met luisteren

Water heeft altijd een wezenlijke rol gespeeld in culturen wereldwijd en door de millennia heen, niet alleen fysiek maar ook spiritueel: als bron van leven én wijsheid. Toch zijn we het esoterische aspect van water in het Westen uit het oog verloren: “Water heeft misschien geen bewustzijn, maar het speelt in ons leven een rol die heel dicht tegen bewustzijn aan ligt,” meent Theo Claassen. In deze podcast neemt Theo ons mee in het wezen van water. Van de grote waterkringloop op aarde, via de energetische en informatie-eigenschappen van water, tot de verborgen getallensymboliek (gematria) achter de watermolecuul.