André van der Braak

10 | De vloeibare religiositeit van ayahuasca | André van der Braak

Begin met luisteren

In het Westen winnen diverse vormen van niet-westerse spiritualiteit, zoals ayahuasca, steeds meer aan populariteit. In deze podcast bespreekt André van der Braak de betekenis hiervan voor ons westerse denken over religie. Hij stelt dat in niet-westerse culturen religie niet zozeer gaat om geloof, maar om contemplatieve praktijken, zoals meditatie of ayahuasca. Dergelijke praktijken helpen ons om opnieuw verbinding te maken met onszelf, anderen en de grote werkelijkheid waar we allemaal deel van uitmaken. Van der Braak baseert zich hierbij op de filosofie van Bruno Latour.

Inhoud

00:02De magie van de Maltese tempels 24:57Het huidige narratief 57:23Een nieuwe datering: archeoastronomie en het belang van Sirius 92:39Malta als oorsprong van de Mediterrane cultuur

Latour haalt inspiratie uit niet-westerse culturen, zoals sjamanisme, om zijn netwerkbenadering van de werkelijkheid te ontwikkelen, waarin alles met elkaar verbonden is en door actoren constant wordt geproduceerd. Volgens Van der Braak kan ayahuasca dienen als een tool om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken en actor-netwerken te activeren. Hij moedigt mensen daarom aan om niet-westerse religieuze praktijken serieus te nemen en de waarde van rituelen boven geloof en dogma’s te erkennen.