#11 | De Trojaanse oorlog | Willemijn Waal & Jorrit Kelder

Begin met luisteren

In deze podcast bespreken twee experts of de Grieks-Trojaanse oorlog, het decor van Homerus’ prachtige literaire werk, de Ilias, echt heeft plaatsgevonden en of de stad die nu bekend staat als Troje dezelfde stad is als het Troje van Homerus. Archeoloog Jorrit Kelder en Hettitoloog Willemijn Waal nemen ons op basis van de bronnen uit Griekenland en Anatolië (het huidige Turkije) mee naar deze legendarische strijd, die na duizenden jaren nog steeds velen tot de verbeelding spreekt. 

Inhoud

00:02Intro 03:45Wie was Homerus en wanneer zijn de Ilias en Odyssee ontstaan? 13:55Hoe zag de diplomatieke wereld er tijdens de Trojaanse oorlog uit? 19:21Het Myceense rijk: verenigd of niet? 33:40De westkust van Anatolië: een verhaal van vazalstaten en dynastieke twisten 54:27Heeft de Trojaanse oorlog echt plaatsgevonden? 66:32De Ilias en Odyssee als literair werk met historische achtergrond 73:17De fictieve Oost-West scheiding in het academisch onderzoek

Ze schetsen een beeld van de diplomatieke wereld van die tijd en hoe de Grieken daar een volwaardig deel van uitmaakten, op gelijke voet met de grootmachten Hatti, Egypte, Babylonië en Assyrië. Aan bod komen het Myceense rijk, het belang van de westkust van Anatolië en hoe de economische en politieke dynamiek daar een Grieks-Trojaanse oorlog aannemelijk maakt (“een verhaal van handelsroutes en dynastieke strubbelingen”), de Hettitische paleisarchieven, de introductie van het alfabetisch schrift in Griekenland en de literaire invloed van de Oriënt op Homerus’ werk.

Ook gaan ze dieper in op de fictieve Oost-West scheiding die het academisch onderzoek nog steeds in de weg zit: “Griekenland en Anatolië stonden niet los van elkaar. De Hettitische bronnen laten zien dat er sprake is van een continuüm,” licht Willemijn toe. Jorrit voegt daaraan toe: “Er zit inderdaad nog veel ideologie in het onderzoek, zeker in het geval van Troje. Daar moeten we echt vanaf, we missen teveel.”