#18 | Paulus en de eerste christenen | Marijke de Lang

Begin met luisteren

In deze podcast neemt theoloog en Bijbelvertaler Marijke de Lang ons mee in de wereld van de historische Paulus: “Hij was vooral een Jood en dat bleef hij ook. Hij volgde de wet, hield de sabbat en ging naar de tempel. Maar hij vond het niet nodig dat heidenen dat ook deden. Voor hen is Christus genoeg. Daarmee zette hij de deur wagenwijd open voor niet-Joden.”      

Het gesprek gaat over wat we van Paulus weten en welke brieven met zekerheid aan hem zijn toe te schrijven. Ook gaan we dieper in op de relatie van Paulus met de Jezus-beweging en waarom hij ervoor koos om zich met zoveel passie en urgentie tot de heidenen te richten. Verder schetst Marijke een beeld van de gemeenten die hij in Klein-Azië en Griekenland stichtte en hoe de Joden, Grieken, Romeinen en apostelen van Jezus daarop reageerden.   

Het is een bijzondere kijk in het leven van een man, die voor heiden en Jood, arm en rijk, een blijde boodschap van aanvaarding en bevrijding bracht en daarmee een grote, onmiskenbare invloed heeft gehad op ons westerse denken. Maar ook een man die daarin veel tegenwerking kreeg, maar niet opgaf en tot het bittere eind voor zijn geloof en idealen bleef vechten.