#22 | Satanisme in Zambia | Johanneke Kroesbergen-Kamps

Begin met luisteren

In deze podcast bespreekt Johanneke Kroesbergen-Kamps de wereld van het satanisme in het overwegend christelijke Zambia: “Je hebt groepen die zelf claimen dat ze satanist zijn en daar iets positiefs in vinden, zoals de satanskerk in het Westen. En je hebt beschuldigingen tegenover andere groepen, waarbij mensen zeggen: dat zijn satanisten! Dat is wat we anti-satanisme noemen. Het satanisme in Zambia is daar een voorbeeld van.” 

Johanneke beschrijft hoe met de komst van de moderniteit en het christendom in Zambia een belofte van welvaart werd gedaan. Maar ook hoe Zambianen zich steeds meer beseffen dat deze welvaart ook ten koste van hun traditionele waarden en sociale verhoudingen kan gaan, en hoe christelijke getuigenissen van ex-satanisten hen helpen om hier betekenis aan te geven en hierin een middenweg te vinden. 

Het gesprek laat zien hoe het frame van de Evil “Other”, in dit geval het satanisme, niet alleen in Zambia, maar ook in het Westen, nog steeds vaak gebruikt wordt om sociale ongelijkheid en maatschappelijke veranderingen te begrijpen. En hoe het idee van een kosmische oorlog tussen goed en kwaad, God en de duivel, een herwaardering van onze traditionele cultuur en identiteit in de weg staat.